soubor cesky/redakce.html Redakce časopisu Kovárenství

Redakce časopisu a základní údaje

Doc. Ing. Jozef Bilík, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.České vysoké učení technické v Praze
Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava
Ing. Pavel HorečkaSVAZ KOVÁREN ČR o. s. Brno, Kancelář Ostrava
Doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Ing. Ladislav Jílek, CSc.SVAZ KOVÁREN ČR o. s. Brno, Kancelář Ostrava
Karel KrhutINPO Hošťálková
Ing. Václav Kubec, PhD.Západočeská univerzita Plzeň
Ing. Vladimír LüftnerCzech Presision Forge Plzeň
Ing. Evžen PelarŽďárské strojírny Žďár n. Sáz.
dr hab. inż. Jan SińczakAkademia Gornicze - hutnicka Krakow
Ing. Čestmír VančuraKovárna VIVA, Zlín
Ing. Zdeněk VozdekTRIANGOLO Hulín

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

Časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
Ptašínského 6
602 00 Brno

Časopis vychází od roku 1991.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
Ptašínského 6
602 00 Brno