soubor cesky/redakce.html Redakce časopisu Kovárenství

Redakce časopisu a základní údaje

Ing. Martin Balcar, PhD. ŽĎAS Žďár nad Sázavou
Doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. České vysoké učení technické v Praze
Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava
Ing. Pavel Szturc, Ph.D.SVAZ KOVÁREN ČR, Kancelář Ostrava
Ing. Ladislav Jílek, CSc. redaktor SVAZ KOVÁREN ČR, Kancelář Ostrava
Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D. Šéfredaktor Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava
Karel Krhut INPO Hošťálková
Doc. Ing. Václav Kubec, PhD. Západočeská univerzita v Plzni
Dr hab. inž. Krzysztof Labisz Katedra Transportu Kolejowego - Politechnika Śląska
Ing. Vladimír Lüftner CPF Plzeň
Ing. František Tatíček, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Zdeněk Vozdek
Ing. Radek Zavadil DEL Žďár nad Sázavou

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

Časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava

Časopis vychází od roku 1991.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava