soubor cesky/clanky/c47.html číslo 47 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 47/ květen 2013

3 Úvodník: 9. kovárenská konference
4 Čestmír Vančura: Krátká historie oboru kovárenství v ČR
8 Pavel Šuchmann: Technologická platforma SKČR a současný stav českého kovárenství
14 Ladislav Jílek: Poslední vývoj kovárenství ve světě
18 Miroslav Greger, Ladislav Jílek: Základní trendy vývoje kování velkých volných výkovků
25 Jan Čermák: Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu
29 Miroslav Jelínek, Jindřich Dvořák: STROJBAN – nástroj pro automatizované řízení materiálových toků a kontrolních činností s využitím v kovárnách a slévárnách
32 Miroslav Greger, Jiří Petržela, Vladimír László, Václav Mašek: Necelistvost ve výkovku
37 Miroslav Greger, Karel Kiml: Kování nástrojových ocelí na adiálních kovacích strojích
42 Karel Milan Čmiel, David Bocek, Ivo Kika: Technologické možnosti Třineckých železáren, a. s., při plnění kvalitativních požadavků kováren
45 Jaroslav Karhánek: Požadavky výrobce valivých ložisek ZKL na výkovky kroužků
49 Gustav Gráf: Vývojové požadavky na motorové a převodkové díly
52 Hana Jirková, Bohuslav Mašek: Nové koncepce výkovků pro budoucnost
57 Jan Hlaváč, Martin Zahálka, Jiří Staněk: Kovací zařízení jako jedna z možností předkování
62 Václav Kubec, Karel Ráž: Dvousloupový versus čtyřsloupový hydraulický lis
67 Milan Čechura, Zdeněk Chval: Konvenční versus kovací lis
71 Gustav Gráf: Nová tvářecí technika v kovárně Škoda auto a. s.
73 Josef Malec, Zdeněk Mrkos: Současné trendy v řízení souborů volného kování
79 Stanislav Mrázek st.: Výroba výkovků pro dvojkolí - nedílná součást českého kovárenského průmyslu
84 Zbigniew Pater, Tomasz Bulzak, Arkadiusz Tofil, Janusz Tomczak.: Šroubovo-klínové válcování koulí
88 Zbyšek Nový, Michal Duchek, Pavel Ludvík: Otevření nové metalurgické laboratoře ve společnosti COMTESH FHT
94 Zdeněk Vozdek: Hledání úspor energie v kovárnách
98 Karel Příhoda: Vývoj a trendy průmyslových pecí v kovárenství
101 Aleš Molinek, Vladimír Bernát, David Mohyla: Výsledky rekonstrukce pecních agregátů v kovárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
107 Jozef Kuba: Tvorba digitálnych modulov prostredníctvom IT využiteľných v oblasti navrhovania procesov zápustkového kovania
110 Jan Kedroň, Marek Žurovec, Stanislav Tylšar: Využití programu SIMUFACT.FORMING pro optimalizaci procesu zápustkového kování
114 F. Vančura, V. Pileček, P. Bublíková, H. Jirková, B. Mašek: Materiálově-technologické modelování vývoje struktury ve strategické části zápustkového výkovku
118 Juda Čížkovský, Pavel Stolař, Rainer Süß: Zkušenosti s kalicími polymery v kovárenství

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava