soubor cesky/clanky/c38.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 38 / září 2010 / mimořádné číslo - sborník Form 2010

3. 10th International Symposium FORM 2010
4. Scientific Committee, Steering Committee
5. 100 rokov od narodenia Jozefa Čabelku
9. K osmdesátým narozeninám profesora Radko Samka
10. MM Science Journal - reklama
11. Pavel Fila, Martin Balcar, Ludvík Martínek, Pavel Šuchmann, Jiří Krejčík, Ladislav Jelen, Eduard Psík
Vývoj nových typů nástrojových ocelí určených pro kovací zápustky
Development of new types of tool steels designed for forging dies
15. Jan Čermák
Trendy v kovárenském průmyslu
Trends in the forging industry
19. Bohuslav Mašek, David Aišman, Pavel Hronek, Hana Jirková, Štěpán Jeníček
Miniaturizace v tixoformingu
Miniaturization in the Thixoforming
23. Lýdia Sobotová, Emil Spišák
Vplyv valcovania na kvalitu hlbokotažných plechov
The Influence of Rolling on the Quality of Deep Drawn Sheets
29. Tomáš Gajdacz, Stanislav Rusz, Henryk Dyja, Marcin Knapiňski, Ivo Schindler, Martin Kraus, Petr Kawulok
Srovnání strukturních a mechanických vlastností cementační oceli po řízeném válcování a plastometrické simulaci
Comparison of structural and mechanical properties of case-hardening steel after controlled rolling and plastometric simulation
33 Miroslav Greger,Václav Mašek, Martin Černý, Václav Snášel, Milena Widomská
Mechanické vlastnosti mědi zpracované technologií ECAP
Mechanical properties of copper worked technology equal channel angular pressing
37. Tomáš Ladecký, Aleš Polzer, Miroslav Píška
Prototyping by Single Point Incremental Forming
41. Emil Spišák, Juraj Hudák, Miroslav Tomáš
Technologická tvárniteľnosť AHSS ocelí
Process formability of AHSS steels
45. Jozef Bilík, Mariana Balážová, Ľudmila Kršiaková
Vlastnosti a tvárnite?nos? plechov z ocele DP 450
Properties and formability of DP 450 steel sheets
49. Tomasz Trzepiecňski
Plastic and friction anisotropy in FEM analysis of deep drawing process of rectangular cups
53. Emil Spišák, Janka Majerníková
Vplyv spôsobu žíhania a druhej redukcie na vlastnosti tenkých obalových plechov
The influence of annealing process and double reduction on properties of thin packaging sheets
57. Alexander Schrek, Peter Žitňanský, Peter Kostka, Juraj Medzihradský
Rozloženie pretvorenia pri ťahaní zložených polotovarov
Distribution of the strain by deep drawing of tailored blanks
61. Ľudmila Dulebová, František Greškovič
Analýza materiálu pre výrobu výstrižkov presným strihaním
Analysis of the Material for Production of Blanks by fine - Blanking
65. Emil Evin, Miroslav Tomáš
Modelovanie trecích pomerov pri lisování
Modelling of friction ratio by stamping process
69. Lýdia Sobotová, Ľudmila Dulebová
Príspevok k poznatkom vybraných vlastností plechov vhodných k hlbokému ťahaniu
Contribution of Knowledge of Selected Sheet Properties Applicable for Deep Drawing
73. Vladimír Körber, Jan Šanovec
Možnosti použití simulačního software pro úsporu materiálu v lisovnách
The possibilities of simulation software use for material saving in stamping shops
77. Kopřiva Miloslav, Novotný Karel
Výroba parabolických antén
Production of parabolic antennas
81.
poster
Milan Dvořák, Martin Hušek, Emil Schvarzer
Nové metody zkoušení přilnavosti povlaku k plechu ohýbáním
New methods of testing a sheet metal adhesion of the coating by bending

 
 

85. Karel Novotný
Stav a možnosti tvářecí techniky
State and possibilities of forming metal technology
89. Stanislav Rusz, Karel Malaník, Jan Kedroň, Stanislav Tylšar, Jan Steidl
Zařízení DRECE - nová konstrukce nástroje pro výrobu UFG materiálů
DRECE machinery - new construction design of die for production UFG materials
93. Jan Riesner, Luboš Fišar, Karel Matoušek, Kamil Podaný
Posouzení vhodnosti materiálu polotovarů pro ohyb trubek čtvercového průřezu
Evaluation of the materiál suitability for bending of tubes having squared cross section
97. Karel Matoušek, Radko Samek, Kamil Podaný
Analýza změn průřezového tvaru a mechanismu ohybu trubek čtvercového průřezu
Analysis of the cross sectin distorsion of squared tubes during bending including the study of forces mechanics
101. Eva Zdravecká, Radoslav Leško, Štefan Fescu, Miroslav Ondáč, Jana Tkáčová
Možnosti zvyšovania životnosti nástrojov pre tvárnenie za studena
Possibilities of lifetime increasing for cold metal forming dies
105. Miroslav Šlais, Milan Forejt
Možnosti inovace měření dynamických sil
Innovation in measurement of dynamic loading
109. Milan Círek, Jan Hlaváč, Milan Čechura
Dynamické zatížení klikového lisu
Dynamic loading of crank presses
113. Jan Hlaváč, Milan Čechura
Stojany velkých kovacích klikových lisů
The frames of large mechanical forging presses
117. Václav Kubec, Milan Čechura
Současné konstrukční možnosti při návrzích rámů velkých hydraulických lisů
The current design possibilities during proposals of large hydraulic presses
121. Zdeněk Chval, Jiří Staněk, Jan Hlaváč, Jiří Králík
Příklad využití nekonvenčních materiálů v konstrukci klikových lisů.
Example of using unconventional materials in the construction of crank presses
125. MCAE Systems, s.r.o. - reklama
126. Projekt OPUS - reklama
127.
present
Stanislav Hrdina - ŽĎAS a.s.
Akciová společnost ŽĎAS, firma s 60 lety tradice
129.
present
Evžen Pelar - ŽĎAS a.s.
Nové trendy v kovárenství v produkci ŽĎAS, a.s.
131.
present
Miroslav Jopek - Dieffenbacher CZ
Rychloběžné hydraulické lisy
High-speed hydraulic presses
133.
present
Radek Novotný - Siemens s.r.o.
Efektivnější tváření se servopohony
136. Siemens, s.r.o. Brno - reklama
137.
present
Jan Žá - Böhler Uddeholm CZ s.r.o.
Nástrojové oceli Uddeholm- skupina ocelí pro práci za studena
141. Böhler Uddeholm CZ s.r.o. - reklama
143.
present
Pavel Švec - Kistler
Problematika měření sil při tvářecích procesech
Questions of Force Measurement by Formig Proces
145.
present
Lubomír Švaříček - Šmeral Brno a.s.
Kovací lis pro zápustkové kování do 5000 tun
148. Šmeral Brno a.s. - reklama
149.
present
Jan Zouhar, Libor Čech - MCAE Systems, s.r.o.
Kompenzace odpružení v programu Tebis Morph
Springback compensation in Tebis Morph software
151.
present
Miloslav Drápela - MCAE Systems, s.r.o.
3D optická měření deformace při tváření materiálů
3D optical deformation measurement in forming materials
154. HVM Plasma, s.r.o. - reklama
155. Projekt POINT - reklama
 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava