soubor anglicky/kontakt.html Contact on journal Kovárenství

Contact

Contact adress

Adress of redaction:

SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava
tel.: +420 597 305 808; +420 777 011 943
fax: +420 597 305 842

E-mail:
pavel.horecka@skcr.org
ladislav.jilek@skcr.org

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

publish by
© SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
Ptašínského 6
602 00 Brno

Časopis Kovárenství uveřejňuje články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Hlavní články jsou recenzovány vždy dvěma odborníky buď z akademiků nebo z odborníků s praktickými zkušenostmi v dané oblasti. Podmínkou zveřejnění je, že se autoři vyrovnají s připomínkami recenzentů.

The Journal Kovarenstvi publishes articles in the Czech, Slovak and English languages.  All submissions are blind peer reviewed (at least by two reviewers) who are selected by the editorial board from a panel of world-wide experts (both domestic and international) based on their strong academic / industrial experience / reputation in a particular field of the topic.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava