soubor cesky/clanky/c50.html číslo 50 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 49/ březen 2014

3.12 th International Symposium FORM-WELD-2014
4.Scientific Committee, Steering Committee
5.MAŠEK Bohuslav, VOREL Ivan, JIRKOVÁ Hana, KURKA Petr
Tváření AHS oceli vnitřním přetlakem
Internal High Pressure Forming of AHS Steel
9.SCHREK Alexander, ČINÁK Michal, ŠVEC Pavol, KOSTKA Peter, GAJDOŠOVÁ Veronika
Vplyv plošnej anizotropie na vlastnosti výliskov zo sváraných polotovarov z dvojfázovej ocele.
The effect of planar anisotropy on properties of tailor-welded blanks made of dual-phase steels
13.TATÍČEK František, KUBELKA Martin, PILVOUŠEK Tomáš, PAČÁK Tomáš, CVEŠPER David
Verifikace stanovení stupně plošné anizotropie a exponentu deformačního zpevnění tahem
Verification determination of plastic strain ratio and of tensile strain hardening exponent
17.EVIN Emil, TOMÁŠ Miroslav, TKÁČOVÁ Jana, NÉMETH Stanislav.
Evaluation of tribological characteristic of contact surfaces of stamping dies
Vyhodnocení tribologických vlastností stykových ploch raznic
21.GAJDOŠ Ivan, KAŠČÁK Ľuboš, SPIŠÁK Emil
Application of FDM technology for manufacturing of thermoforming mold
Aplikácia technológie FDM pri výrobe nástroja pre termoforming
25.KAŠČÁK Ľuboš, SPIŠÁK Emil, GAJDOŠ Ivan
Mechanical joining of materials of various properties by clinching metod
Mechanické spojování materiálů různých vlastností roznýtováním
29.MRŇA Libor, ŘIHÁČEK Jan, LIDMILA Zdeněk
Tváření strukturovaného povrchu solárního absorbéru hydroformováním
Forming a structured surface of a solar absorber with hydroforming
33.ČERMÁK Jan
Tváření kovů a automobilový průmysl
Metal Forming and Automotive Industry
37.ČECHURA Milan, CHVAL Zdeněk
Monitorování kritických míst na stojanech kovacích lisů
Monitoring of critical points in stands of forging presses
41.ZAHÁLKA Martin, HLAVÁČ Jan, STANĚK Jiří
Možnosti pokročilých simulací zatěžování klikových lisů
Options of advanced simulations of crank presses loading
45. KUBEC Václav, RÁŽ Karel, ČECHURA Milan
Porovnání dynamického chování rámů hydraulických lisů pro volné kování
Comparison the dynamic behavior of the hydraulic press for free forging
49.HLAVÁČ Jan, ČECHURA Milan
Přímý pohon mechanického kovacího lisu 25 MN
Direct drive in 25 MN mechanical press design
53.SLIWKOVÁ Petra, PÍŠKA Miroslav
On the Effect of Process Fluid when Forming Threads in Sheets
Vliv procesního média při tváření závitů
57.KALIVODA Milan, DVOŘÁK Milan, OSIČKA Karel
Vliv povrchové úpravy plechu na kvalitu vyráběného závitu
Influence of surface treatment of metal sheet on the quality of the produced thread
61.DOHNAL Ivo, ŠLAIS Miroslav, FOREJT Milan, PETERKOVÁ Eva
Dynamické tahové zkoušky prováděné na Hopkinsonově zařízení
Dynamic tensile tests performed on the Hopkinson’s test
65. PETERKOVÁ Eva, SAMEK Radko
Stanovení ohybového momentu při tváření trubek
Determination of actual bending moment in tube forming
69.LIDMILA Zdeněk, PODANÝ Kamil, DOLEŽAL Jan
Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí
Evaluation of lubrication effect at deep drawing of stainless steel
73.SEDLÁK Josef, MUZIKANT Dušan, VALÁŠEK Petr
Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény
Manufacture of Optical Mirrors for High-Frequency Antenna
77.VANĚK Mojmír, RICHTER Tomáš, SLOVÁČEK Marek, TEJC Josef, KOVAŘÍK Jiří , MORAVEC Jaromír
Numerické simulace svařovacích procesů, jejich validace a verifikace
Numerical simulation of welding processes, their validation and verification
81.VARJAN Matúš
Ověření konceptu svařoven pomocí simulace diskrétních událostí
Verification of the Welding Plants Concept using Discrete Event Simulation
85.SIAD Czech spol s.r.o.
86.TESYDO, s.r.o.
87.ARBURG, s.r.o.
88.FRONIUS, s.r.o.
89.BYSTRONIC, s.r.o.
90.WIRPO, s.r.o.
91.MUBEA, s.r.o.
92.Kvalitní česká ložiska ZKL pro kovárenský průmysl
94.LASCO Umformtechnik GmbH

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava