soubor cesky/clanky/c44.html číslo 44 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 44 / září 2012 / mimořádné číslo - sborník Form 2012

3. 11th International Symposium FORM 2012
4. Scientific Committee, Steering Committee
5. Bohuslav Mašek, Miroslav Urbánek, Pavel Hronek, Ctibor Štádler, Petr Nesvadba
Straw, Explosion and AHS Steel – Three Inspirations, One Result
Stéblo trávy, exploze a AHS ocel – tři inspirace, jeden výsledek
9. Ladislav Jílek, Miroslav Greger
Technologie kování velkých desek
Technology of forging of large plates
13. Miroslav Greger, Václav Snášel, Ladislav Jílek
Technologie kování dutých těles
Technology of forging of hollow bodies
17. Miroslav Greger , Jiří Petržela, Vladimír Lászlo, Miroslav Juhas, Tomáš Cechel
New technologies of forging crankshaft
Nové technologie kování zalomených hřídelů
21. Karel Novotný, Miloslav Kopřiva
Kování za poloohřevu
Warm forging
25. Jiří Sobotka, Pavel Solfronk, Pavel Doubek, Michaela Kolnerová, Lukáš Zuzánek
Zjišťování křivek zpevnění slitiny hliníku A8006 pomocí optických systémů
Determination of the Flow Stress-strain Curves of the Aluminium Alloy A8006 by the Optical Systems
29. František Tatíček, Martin Ouška, Lukáš Turza, Tomáš Pilvousek
Vliv citlivosti vybraných materiálů na rychlost posuvu ppříčníku při zkoušení tahem
The influence of the sensitivity of selected materials on the crosshead separation rate tensile testing
33. Ľudmila Dulebová, František Greškovi , Emil Spišák, Branislav Duleba, Tomasz Garbacz
The impact of the amount of filler on the properties of polymer materials
Vplyv množstva plniva na vlastnosti polymérnych materiálov
37. Lýdia Sobotová, Emil Spišák
Implementation of New Material Knowledge from Thermal Drilling Technology into Practice
Implementácia nových materiálových poznatkov z termálneho vŕtania do praxe
41. Ľuboš Kaščák, Emil Spišák
Evaluation of properties of the joints made by nonstandard self-piercing riveting method
45. Janka Majerníková, Emil Spišák
Hodnotenie vlastností tenkých obalových kontinuálne a poklopovo žíhaných plechov pre obalový priemysel
Properties evaluation of thin packaging continual and batch annealed sheets for packaging industry
49. Roman Šúň, Emil Spišák
Vplyv rýchlosti hydroabrazívneho vodného lúča a množstva pridaného abrazíva na výslednú drsnos obrobenej plochy
Effect the rate of hydro abrasive water jet and the amount of added abrasive to a final roughness of machined surfaces
53. Jozef Bílik, Anna Pompurová, Peter Jurov
The surface layer strengthening by surface plastic deformation
Spevňovanie povrchových vrstiev povrchovou plastickou deformáciou
57. Petr Kawulok, Ivo Schindler, Radek Mendrok, Stanislav Rusz, Josef Bořuta
Vliv experimentálních a výpočetních metod na stanovení aktivační energie při tváření za tepla
Influence of experimental and calculation methods on determination of activation energy at hot forming
61. Juraj Hudák, Miroslav Tomáš
Intenzifikácia procesu hlbokého ťahania pri výrobe hranatých výťažkov
Intensification of deep drawing process for production of square cups

 
 

65. Tomáš Pilvousek, Jan Šanovec, František Tatíček, Lubomír Roleček
Trojrozměrná digitalizace nástrojů pro hluboké tažení velkoplošných dílů, adaptace a použití těchto dat v numerických simulacích tváření
Three-dimensional digitization of tools for deep drawing of shape-complicated parts, adaptation and using of these data in numerical simulation projects of pressing
69. Milan Dvořák, Karel Osička , Milan Kalivoda , Kateřina Mouralová
Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie
The production of sheet blanks with using unconventional technology
73. Miroslav Šlais, Ivo Dohnal, Milan Forejt, Pavel Švec
Měření rázové síly při TAT
Measurement of shock force induced at TAT
77. Jan Čermák
Trendy v kovárenském průmyslu
Trends in the forging industry
81. Karel Ráž, Milan Čechura, Václav Kubec
Možnosti kování velkých kroužků mimo lis
The possibility of large rings forging outside the press
85. Václav Kubec, Milan Čechura, Karel Ráž
Monitorování velkých hydraulických lisů pro volné kování
Monitoring of large hydraulic presses for open die forging
89. Zdeněk Chval, Milan Čechura
Porovnání klikových lisů s příčně a podélně uloženým excentrovým hřídelem
Comparison of crank presses with transverse andlengthways stored eccentric shaft
93 Jan Hlaváč , Milan Čechura, Jiří Staněk
Přímý pohon v konstrukci tvářecích strojů
Direct drive in forming machine design
97. Martin Zahálka, Milan Čechura, Jiří Staněk, Jan Hlaváč
Modální analýzy rámů hydraulických lisů pro volné kování
Modal analysis of hydraulic press frames for open die forging
101. Libor Mrňa, Miloš Křivan
Technologie výroby deskového solárního absorbéru laserovým svařováním a nízkotlakým hydroformingem
Manufacturing of solar flat absorber by laser welding and low pressure hydroforming
105. Zdeněk Lidmila, Michal Šlosr
Možnosti vytváření prolisů nepevným nástrojem
Ability to create recesses with a polyurethane pad
109. Kamil Podaný, Zdeněk Lidmila, Bronislav Rudolf
Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem
Producing of surface-structured solar absorber by flexible tool
113. Jaroslav Kubíček, Ladislav Daněk, Eva Šknouřilová, Libor Mrňa
Vliv povlaků žárových nástřiků a úprav povrchu na absorpci slunečního záření
Solar Absorption Characteristics of Thermal Spray Coatings and Surface Treatments
117. Matúš Varjan, Jiří Štoček
Ověření plánovaných kapacit paketovacího lisu pomocí simulačního nástroje
Verification of the planned capacity for the bailing press by simulation tool
121. Jan Šanovec, Lukáš Turza
Použití plechových dílů tvářených za tepla v karoseriích osobních automobilů
Using of heat-formed sheet metal parts in the car body
124. DIEFFENBACHER CZ, hydraulické lisy, s.r.o, Brno
126. MUBEA, spol. s. r. o.
127. HETTICH ČR k.s.
121ŠMERAL Brno, a.s.
 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava