soubor cesky/clanky/c40.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 40/ duben 2011

3 Jiří Kliber: Katedra tváření materiálu, fakulta metalugie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava
6 Jiří Kliber, Ivo Schindler, Miroslav Greger, Tomáš Kubina, Richard Fabík, Radim Kocich: Výuka a vědecká činnost katedry tváření materiálu FMMI, VŠB-TU Ostrava
9 Karel Milan Čmiel, Radek Hermann, Miroslav Bednarz: Vývoj a inovace výrobků TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., ve spolupráci s katedrou tváření VŠB-TU Ostrava
13
Radim Pachlopník, Ivo Schindler, Marcel Janošec: Simulace provozního válcování pásů z transformátorové oceli za tepla na laboratorní trati Tandem
17
Kateřina Nogolová: Evraz Vítkovice Steel
19 Jiří Petržela, Miroslav Greger, Vladimír László, Miroslav Juhas, Tomáš Cechel: Spolupráce Vítkovice heavy machinery s VŠB-TU Ostrava vede k řešení nových technologií kování
23 Jaroslav Pindor: Projekt Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
25 Petr Unucka, Aleš Bořuta, Josef Bořuta: Deformační chování nástrojových ocelí za tepla
29 Libor Kraus: Západočeské materiálově metalurgické centrum
33
Tibor Kvačkaj: Od mikro k nano rozmerným štruktúram pomocou plastických deformácií
38 Ján Moravec, Augustín Sládek: Katedra technologického inženierstva na strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
42 Viktor Tittel, Jozef Bílik: Výchova odborníkov v oblasti tvárnenia na MTF STU Trnava
46 Petr Lenfeld, Iva Nová, Pavel Solfronk, Michaela Kolnerová: Výuka, vědeckovýzkumná a odborná činnost katedry strojírenské technologie na fakultě strojní Technické univerzity v Liberci
50
Ivo Dohnal, Miroslav Šlais, Milan Forejt, Radko Samek: Dynamické tahové zkoušky plochých tyčí Hopkinsovým testem
53 Stanislav Rusz, Jiří Hrubý, Vít Michenka, Stanislav Tylšar, Jan Kedroň, Michal Salajka, Michal Janča: Vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti mosazi při vícenásobném procesu DRECE
57 Ľuba Hajduchová, Františka Pešlová, Rastislav Taláš: Mezní stavy struktury válcovaného plechu z chromniklové austenitické oceli

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Katedra tváření materiálu, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava

Department of Materials Forming, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering VŠB-TU Ostrava

Jiří Kliber

Katedra tváření materiálu, FMMI, VŠB-TU Ostrava, jiri.kliber@vsb.cz

Abstrakt
Katedra tváření materiálu FMMI,VŠB-TUO Ostrava byla založena v roce 1961. V článku je stručný přehled historie a současný stav z hlediska pedagogického i výzkumné činnosti. Je přiložen seznam absolventů doktorandského studia.

Abstracts
Department of Materials Forming FMMI,VŠB TUO Ostrava was based in the year 1961. In artikle is run - down story plus state of the art in light of pedagogy and experimental activities. The list of postdoctoral students is enclosed.

Klíčová slova
katedra tváření materiálu FMMI, VŠB-TUO Ostrava, 50 let od založení, historie a současnost

Key words
Department of Materials Forming, FMME, VŠB-
TU Ostrava, 50 year from foundation, history and present

Recenze: Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc.

Výuka a vědecká činnost katedry tváření materiálu FMMI, VŠB-TU Ostrava

Education and scientific activity of Department of Materials Forming FMME, VŠB- TU Ostrava

Jiří Kliber, Ivo Schindler, Miroslav Greger, Tomáš Kubina, Richard Fabík, Radim Kocich

Katedra tváření materiálu, FMMI, VŠB-TU Ostrava, jiri.kliber@vsb.cz

Abstrakt
Příspěvek v prvé části popisuje výuku na katedře a na to navazuje stručné představení pedagogů katedry s jejich aktivitami. Je uvedena i přehledná tabulka řešených úkolů.

Abstracts
Contribution in the first part describes the teaching at the Department and it builds a concise presentation of teachers of the Department with their activities. It is listed as a clear table of tasks.

Klíčová slova
výuka , vědecko-výzkumná činnost , katedra
tváření materiálu

Key words
education, scientific activity, department of
materials forming

Recenze: Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava