soubor cesky/clanky/c37.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 37 / červenec 2010

6 Žáci učebních oborů Kovář a podkovář a Umělecký kovář a zámečník budou skládat novou závěrečnou zkoušku
7 Miroslav Greger, Milena Widomská: Tváření titanu a jeho slitin
12 Michal Zemko, Petr Matušek, Václav Kubec, Mikuláš Fedorko, Ivana Poláková, Petr Motyčka, Libor Šafránek, Libor Pětvaldský: Modelování procesu tváření železničních kol
18 Vladimír Lűftner: Výkovky ze slitin hliníku – přehledový článek
22 Ještě k příčnému klínovému válcování
23 Jiří Talafous: Velký výronek – nepřítel zápustkových kovářů a další poznatky
28 Magnetický ohřev
29 Velké kované plastiky
30 Indukční ohřívací zařízení typ EBS
31 ZONECONTROL – Technicky zdokonalený zonální ohřev díky koncepci multiměniče
32 Rudolf Petrmichl: Nové trendy v průmyslu a moderní inženýrské systémy
36 39. valná hromada Svazu kováren ČR
37 Jan Čermák, Ladislav Jílek: Historie i současnost bezvýronkového kování
44 Ladislav Jílek: Výroba tvarově složitých výkovků volným kováním
50 Zbyšek Nový, Jan Šaba: 10 let činnosti firmy COMTES FHT
57 Tibor Kvačkaj: Predstavenie Katedry tvárnenia kovov Technickej univerzity v Košiciach
59 Strojmetal Kamenice
60 Životní jubilea
61 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Tváření titanu a jeho slitin

Workability of Commercially Pure Titanium and Titanium Alloys

Doc. ing. Miroslav Greger, CSc. (a), ing. Milena Widomská, Ph.D., MBA (b)

a) VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, miroslav.greger@vsb.cz

b) VŠB – Technická univerzita Ostrava, milena.widomska@vsb.cz

Abstrakt
Titan a jeho slitiny mohou být využívány pro konstrukční aplikace i při zvýšených teplotách. Teploty použití jsou nižší než u konstrukčních ocelí. Používané strojní zařízení (lisy, buchary) pro zpracování titanu volným a zápustkovým kováním jsou v podstatě obdobné, jako při zpracování ocelí. Pro dosažení požadovaných vlastností výkovků je nutné zajistit optimální manipulaci s polotovarem, využít strojní zařízení disponující vyšší deformační silou, optimalizovat podmínky ohřevu a minimalizovat kontaminaci kovu během kování.

Abstracts
Titanium and its alloys can be readily hot worked at temperatures generally somewhat lower than those used for steels. Techniques for press and hammer forging of titanium are essentially the same as for low- alloy steels. Good handling methods and plant layout will reduce the number of reheats necessary, minimizing contamination during forging

Klíčová slova
titan, slitiny titanu, technologie tváření

Key words
titanium, titanium alloys, workability

Recenze: doc. ing. Jozef Bilík, PhD., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Modelování procesu tváření železničních kol

Michal Zemko (a), Petr Matušek (b), Václav Kubec (a), Mikuláš Fedorko (a), Ivana Poláková (a), Petr Motyčka (a), Libor Šafránek (b), Libor Pětvaldský (b)

a) COMTES FHT a.s.

b) BONATRANS GROUP a.s.

Abstrakt
Příspěvek popisuje numerickou a fyzikální simulaci současného stavu technologie tváření železničních kol. Numerická simulace poskytuje informace o toku materiálu, velikosti a rychlosti deformace v průběhu tváření a teplotních poměrech při manipulaci a tváření. Fyzikální simulace umožňuje získat na vzorcích mikrostrukturu odpovídající vybraným místům železničního kola. Vzájemnou kombinací těchto dvou technik je možné optimalizovat proces jak z pohledu kvality, tak i z pohledu energetické náročnosti. Tato technika byla použita na technologii tváření železničních kol z materiálu ČSN 412050 v podmínkách firmy BONATRANS GROUP a.s. V článku jsou uvedeny výsledky jak numerické, tak i fyzikální simulace a jejich porovnání s experimentálním tvářením v provozu.

Abstracts
The paper describes numerical and physical simulations of the present process of production of rail wheels by forming. The numerical simulation offers an insight into the material flow, the strain rate and magnitude in the course of forming and into temperatures during handling and forming. By using physical simulations, one can prepare in samples the types of microstructure, which match those of selected areas of the rail wheel. Combining these two techniques provides an opportunity to optimize the process in terms of both quality and energy consumption. This method was applied to the process of forming rail wheels from the steel 1.0314 in the BONATRANS GROUP a.s. plant. The conclusions include results of both numerical and physical simulations and their comparison with the conditions of experimental forming on site.

Klíčová slova
železniční kolo, válcování, matematická modelování, fyzikální modelování struktury

Key words
railway wheel, rolling, mathematical modeling, physical modeling of structure

Recenze:ing. Jiří Weber, doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Výkovky ze slitin hliníku

Přehledový článek

Forgings from aluminium alloys An Overview

Vladimír Lüftner

Czech Precision Forge, a.s. Tylova 57, 316 00 Plzeň

Abstrakt
Článek podává základní informace ze všech oblastí objemového tváření a tepelného zpracování výkovků ze slitin hliníku.

Abstracts
This overview covers all aspects of forging aluminium alloys.

Klíčová slova
slitina hliníku, volné kování, zápustkové kování, tepelné zpracování, rozpouštěcí žíhání, stárnutí

Key words
Key words: aluminium alloy, open die forging, closed die forging, heat treatment, solution annealing, aging

Recenze: doc. ing. Karel Novotný, CSc., Jaroslav Khek

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava